Politica de confidențialitate

Acest site web colectează unele date personale ale utilizatorilor săi.

Acest document poate fi tipărit utilizând comanda de tipărire prezentă în setările oricărui browser.

Operator de date:

SC ABITARECASA SRL
Sediu social: str. George Barițiu, nr. 11, Orăștie, cod poștal 335700, jud. Hunedoara
România

E-mail de contact: info@kvstore.ro

Tipuri de date colectate:

Printre datele personale colectate de acest site web, fie independent, fie prin intermediul unor terțe părți, se numără: cookies, date de utilizare, e-mail, prenume, nume de familie, profesie, naţiune, cod poștal, abordare, data nașterii, site web, număr de telefon.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau printr-un text informativ specific, afișat înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestui site web.

Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii. În cazul în care utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca acest site web să furnizeze serviciul. În cazul în care acest site web indică unele date ca fiind opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă vreo consecință asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze operatorul de date.

Orice utilizare a cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site web, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este destinată furnizării serviciului solicitat de utilizator, precum și în scopurile suplimentare descrise în acest document și în politica privind cookie-urile, dacă sunt disponibile.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele cu caracter personal ale terților (firme de transport, procesatori de plăți, servicii de e-mail marketing, etc.), obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate

Metode de procesare

Proprietarul ia măsurile de securitate corespunzătoare pentru a preveni accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea se efectuează utilizând instrumente informatice și/sau telematice, cu metode organizatorice și cu logică strict legată de scopurile indicate. În plus față de operatorul de date, în unele cazuri, pot avea acces și alți subiecți implicați în organizarea acestui site web (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curierii poștali) către furnizori de date, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca procesatori de date de către operatorul de date. Lista actualizată a administratorilor poate fi întotdeauna solicitată de la operatorul de date.

Temeiul juridic al prelucrării    

Operatorul de date prelucrează date personale referitoare la utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

Notă: în unele jurisdicții, operatorul de date poate fi autorizat să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau altul dintre bazele legale specificate mai jos, atât timp cât utilizatorul nu se opune („renunță”) la un astfel de tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal; 

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale de care este supus controlorul de date; 
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice învestite de operatorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului de date sau al terților.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să solicitați operatorului de date să clarifice baza legală concretă a fiecărui tratament și, în special, să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.

Locul 

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale controlorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați operatorul de date.

Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la locul prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la baza legală pentru transferul de date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau formată din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și cu privire la securitate măsurile adoptate de către operatorul de date pentru a proteja datele.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea din acest document referitoare la detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la operatorul de date, contactându-l la detaliile din deschidere.

Perioada de stocare a datelor

Datele sunt procesate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract. 

Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al operatorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Operatorul de date poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. Mai mult, operatorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopul prelucrării datelor colectate

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze Serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor sau acțiunilor executive, să le protejeze drepturile și interesele (fie ale utilizatorilor, fie/și ale terților), să identifice orice activități dăunătoare sau frauduloase, precum și în următoarele scopuri: statistici, contactarea utilizatorului, interacțiune cu rețele și platforme sociale externe, publicitate, înregistrare și autentificare, comentarii de conținut, remarketing și behavioral targeting, gestionarea etichetelor, gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor, gestionarea plăților, platformă și găzduire servicii, afiliere comercială, afișarea conținutului de pe platforme externe, interacțiune cu platforme de asistență și feedback, gestionarea cererilor de asistență și contact, interacțiune cu platforme de chat live, gestionarea colectării datelor și sondaje online și cartografierea și înregistrarea sesiunilor Heat mapping.

Pentru a obține informații detaliate cu privire la scopurile prelucrării și cu privire la datele cu caracter personal prelucrate pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunea „Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Afilierea comercială

Acest tip de serviciu permite acestui site web să afișeze reclame pentru produse sau servicii oferite de terți. Reclamele pot fi afișate atât sub formă de link-uri publicitare, cât și sub formă de bannere sub diferite forme grafice.

Clicurile pe pictograma sau bannerul publicat pe acest site web sunt urmărite de serviciile terțe enumerate mai jos și sunt partajate cu acest site web.

Pentru a afla ce date sunt colectate, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale fiecărui serviciu.

TradeTracker (TradeTracker.com)

TradeTracker este un serviciu afiliat comercial furnizat de TradeTracker.com.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate TradeTracker - Politica de confidențialitate.

Contactează clientul

Listă de corespondență sau newsletter (acest site web)

Prin înregistrarea la lista de corespondență sau la newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte cărora li se pot transmite mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale, referitoare la acest site web. Adresa de e-mail a utilizatorului poate fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

Date cu caracter personal prelucrate: cod poștal, nume de familie, cookie, date de utilizare, e-mail, abordare, națiune, nume; profesie, site-ul web.

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul consimte la utilizarea acestora pentru a răspunde la solicitările de informații, cotații sau orice altă natură indicată de antetul formularului. Date personale prelucrate: e-mail, nume, număr de telefon.

Contactați telefonic (acest site web)

Utilizatorii care și-au furnizat numărul de telefon pot fi contactați în scopuri comerciale sau promoționale legate de acest site web, precum și pentru a satisface cererile de asistență.

Date personale prelucrate: număr de telefon.

Gestionarea plăților

Serviciile de gestionare a plăților permit acestui site web să proceseze plățile prin card de credit, transfer bancar sau alte instrumente. Datele utilizate pentru plată sunt achiziționate direct de către managerul serviciului de plată solicitat, fără a fi prelucrate în vreun fel de acest site web.

Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea programată de mesaje către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări privind plata.

Serviciul de plată pentru e-commerce

Este un serviciu de plată care permite utilizatorului să efectueze plăți online.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate a furnizorului de servicii de plată.

Managementul colectării datelor și al sondajelor online

Acest tip de serviciu permite acestui site web să gestioneze crearea, implementarea, administrarea, distribuirea și analiza formularelor și sondajelor online pentru a colecta, salva și reutiliza datele utilizatorilor care răspund.

Datele personale colectate depind de informațiile solicitate și furnizate de Utilizatori în formularul online corespunzător.

Aceste servicii pot fi integrate cu o gamă largă de servicii terțe pentru a permite proprietarului să efectueze acțiuni ulterioare cu datele procesate - de exemplu, gestionarea contactelor, trimiterea de mesaje, statistici, publicitate și procesarea plăților.

Sondaje Hotjar (Hotjar Ltd.)

Hotjar surveys este un generator de sondaje și o platformă de colectare a datelor furnizate de Hotjar Ltd.

Sondajele Hotjar pot utiliza cookie-uri pentru a urmări comportamentul utilizatorului. Utilizatorii pot renunța la urmărirea cookie-urilor din sondajele Hotjar accesând această pagină de renunțare. Sondajele Hotjar respectă opțiunea „Nu urmăriți” disponibilă în majoritatea browserelor moderne care, dacă este activată, trimite un semnal special pentru a opri monitorizarea activității utilizatorului. Utilizatorii pot găsi aici mai multe informații despre cum să activați opțiunea „Nu urmăriți” pentru fiecare browser acceptat.

Date personale prelucrate: țară

Locul procesării: Malta - Politica de confidențialitate - Renunțare.

Serviciile de heat-mapping și înregistrare sesiuni

Serviciile de heat-mapping sunt utilizate pentru a identifica zonele acestui site web cu care utilizatorii interacționează cel mai frecvent, pentru a detecta care dintre ele atrage cel mai mult interes. Aceste servicii vă permit să monitorizaăm și să analizăm datele de trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Unele dintre aceste servicii pot înregistra sesiuni și le pot face disponibile pentru vizualizare ulterioară.

Heat-maps & Recordings Hotjar (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de heat-mapping și înregistrare a sesiunilor oferit de Hotjar Ltd.

Hotjar respectă anteturile generice „Nu urmăriți”. Aceasta înseamnă că browserul poate instrui scriptul să nu colecteze date ale utilizatorului. Aceasta este o setare disponibilă în toate browserele principale. Mai multe informații despre renunțarea la Hotjar pot fi găsite aici.

Date personale prelucrate: cookie-uri, date de utilizare, diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Malta - Politica de confidențialitate 

Interacțiunea cu platformele de asistență și feedback

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu platformele de asistență și feedback, gestionate de terți, direct de pe paginile acestui site web.

În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu platforme de asistență și feedback, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, să colecteze date de utilizare referitoare la paginile în care este instalat.

Widget Zendesk (Zendesk, Inc.)

Zendesk Widget este un serviciu de interacțiune cu platforma de asistență și feedback Zendesk, oferită de Zendesk Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, e-mail, număr de telefon.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Publicitate

Acest tip de serviciu permite utilizarea datelor utilizatorului în scopuri de comunicare comercială în diferite forme de publicitate, cum ar fi bannere, și în raport cu interesele utilizatorului.

Acest lucru nu înseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și condițiile de utilizare sunt indicate mai jos.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza cookie-uri pentru a identifica utilizatorul sau pentru a utiliza tehnica de reorientare comportamentală, adică pentru a afișa reclame adaptate intereselor și comportamentului utilizatorului, detectate și în afara acestui site web. Mai multe informații despre acest lucru, vă sugerăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.

În plus față de posibilitatea de renunțare oferită de serviciile enumerate mai jos, Utilizatorul poate opta pentru excluderea de la primirea cookie-urilor referitoare la un serviciu terță parte, accesând pagina de renunțare a Inițiativei de publicitate în rețea.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising este un serviciu de publicitate furnizat de Microsoft Corporation.

Date personale prelucrate: cookie-uri, date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare.

Criteo (Criteo SA)

Criteo este un serviciu de publicitate furnizat de Criteo SA.

Date personale prelucrate: Cookie-uri, date de utilizare.

Locul procesării: Franța - Politica de confidențialitate - Renunțare.

33Across (33Across)

33Across este un serviciu de publicitate furnizat de 33Across.

Date personale prelucrate: Cookie-uri, date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare.

Clerk.io (Clerk.io ApS)

Clerk.io este un serviciu de publicitate și de direcționare comportamentală furnizat de Clerk.io ApS care oferă statistici și permite acestui site web să afișeze rezultatele căutării, sugestii și conținut personalizat.

Date personale prelucrate: e-mail.

Locul procesării: Danemarca - Politica de confidențialitate.

Remarketing și behavioral targeting

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestui site de către utilizator.

Această activitate este facilitată de urmărirea datelor de utilizare și de utilizarea instrumentelor de urmărire pentru a colecta informații care sunt apoi transferate partenerilor care gestionează remarketingul și activitățile de direcționare comportamentală.

Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.

În plus față de funcțiile de renunțare oferite de serviciile enumerate mai jos, utilizatorul poate renunța accesând pagina de renunțare a inițiativei de publicitate în rețea.

De asemenea, utilizatorii pot alege să nu participe la anumite funcții de publicitate prin opțiunile de configurare a dispozitivului corespunzătoare, cum ar fi opțiunile de configurare a publicității pentru dispozitive mobile sau configurația de publicitate generică.

Public personalizat Facebook (Facebook, Inc.)

Audiența personalizată Facebook este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date personale prelucrate: cookie-uri; e-mail.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate – Renunțare

Statistică

Serviciile conținute în această secțiune permit operatorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează datele personale colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării acestui site web, compilării rapoartelor și partajării acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Date personale prelucrate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare.

 

Google Analytics cu IP anonimizat (Google Inc.)

Această integrare Google Analytics vă face adresa IP anonimă. Anonimizarea funcționează prin scurtarea adresei IP a utilizatorilor în interiorul granițelor statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte țări care aderă la acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP va fi trimisă serverelor Google și scurtată în Statele Unite.

Date personale prelucrate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare.

 

Facebook Analytics pentru aplicații (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics pentru aplicații este un serviciu de statistici furnizat de Facebook, Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: date de utilizare; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

 

Urmărirea conversiilor Google Ads (Google Inc.)

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de statistici furnizat de Google Inc. care leagă datele din rețeaua publicitară Google Ads cu acțiunile efectuate pe acest site web.

Date personale prelucrate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

 

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) este un serviciu de statistici furnizat de Facebook, Inc., care conectează datele din rețeaua publicitară Facebook cu acțiunile efectuate pe acest site web. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite Facebook, Instagram și Audience Network reclame.

Date personale prelucrate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

 

Urmărirea conversiilor TradeTracker (TradeTracker Nederland B.V.)

Urmărirea conversiilor TradeTracker este un serviciu de statistici furnizat de TradeTracker Nederland B.V. care leagă datele din rețeaua publicitară TradeTracker cu acțiunile efectuate pe acest site web.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate TradeTracker - Politica de confidențialitate.

 

Urmărirea conversiilor publicitare Yahoo (Yahoo! Inc.)

Yahoo Advertising Conversion Tracking este un serviciu de analiză furnizat de Yahoo! Inc. care leagă date din rețeaua de publicitate Yahoo cu acțiunile efectuate pe acest site web.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

 

Comentarii în conținut

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să facă publice comentariile lor cu privire la conținutul acestui site web.

Utilizatorii, în funcție de setările stabilite de proprietar, pot lăsa și comentarii în mod anonim. Dacă există un e-mail printre datele personale lansate de utilizator, acesta ar putea fi utilizat pentru a trimite notificări de comentarii cu privire la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu folosesc serviciul de comentarii, să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat serviciul de comentarii.

Comentarii Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Comments este un serviciu gestionat de Facebook, Inc., care permite utilizatorului să își lase comentariile și să le partajeze în cadrul platformei Facebook.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru a comunica cu utilizatorul.

Aceste servicii pot permite, de asemenea, colectarea de date referitoare la data și ora la care mesajele sunt afișate de utilizator, precum și la interacțiunea utilizatorului cu aceștia, cum ar fi informații despre clicurile pe linkurile inserate în mesaje.

MailUp (MailUp)

MailUp este un serviciu de gestionare a adreselor și de trimitere a mesajelor de e-mail furnizat de MailUp S.p.A.

Date cu caracter personal prelucrate: prenume; e-mail; abordare; naţiune; Nume; număr de telefon; profesie.

Locul procesării: Italia - Politica de confidențialitate.

 

Clerk.io Email (Clerk.io ApS)

Clerk.io Email este un serviciu de gestionare a adreselor și de trimitere a mesajelor de e-mail furnizat de Clerk.io ApS.

Date personale prelucrate: e-mail.

Locul procesării: Danemarca - Politica de confidențialitate.

Gestionarea etichetelor / tag-urilor

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a etichetelor sau scripturilor utilizate pe acest site web.

Utilizarea acestor servicii implică fluxul de date ale utilizatorilor prin intermediul acestora și, după caz, păstrarea acestora.

Manager de etichete Google (Google LLC)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google LLC.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Gestionarea cererilor de asistență și contact

Acest tip de serviciu permite acestui site web să gestioneze cererile de asistență și de contact primite prin e-mail sau prin alte instrumente, cum ar fi formularul de contact.

Datele cu caracter personal prelucrate depind de informațiile furnizate de Utilizator în cadrul mesajelor și instrumentului utilizat pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

Zendesk (Zendesk, Inc.)

Zendesk este un serviciu de asistență și gestionare a solicitărilor de contact furnizat de Zendesk, Inc.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.


Interacțiunea cu platformele de asistență live - în curs de procesare

Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu platformele de chat live, gestionate de terți, direct de pe paginile acestui site web. Acest lucru permite utilizatorului să contacteze serviciul de asistență al acestui site web sau al acestui site web pentru a contacta utilizatorul în timp ce navighează pe paginile sale.

În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu platforme de chat live, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, să colecteze date de utilizare referitoare la paginile în care este instalat. În plus, pot fi înregistrate conversații live chat.

Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

Zendesk Chat este un serviciu de interacțiune cu platforma de chat live Zendesk, oferită de Zendesk, Inc.

Date personale prelucrate: e-mail; Nume.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe - în curs de procesare

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct de pe paginile acestui site web.

Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest site web sunt, în orice caz, supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl utilizează.

Este recomandat să vă deconectați de la serviciile respective pentru a vă asigura că datele procesate pe acest site nu sunt conectate înapoi la profilul utilizatorului.

Buton Like și widget-uri sociale Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul „Apreciază” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Buton Tweet și widgeturi sociale Twitter (Twitter, Inc.)

Butonul Tweet și widgeturile sociale Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizate de Twitter, Inc.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Butonul „Pin it” și widgeturile sociale Pinterest (Pinterest)

Butonul „Pin it” și widgeturile sociale Pinterest sunt servicii de interacțiune cu platforma Pinterest, furnizate de Pinterest Inc.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Buton +1 și widgeturi sociale Google+ (Google Inc.)

Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Google+, furnizate de Google Inc.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorul permite aplicației să îl identifice și să îi ofere acces la servicii dedicate.

În funcție de ceea ce este indicat mai jos, serviciile de înregistrare și autentificare ar putea fi furnizate cu ajutorul unor terți. Dacă se întâmplă acest lucru, această aplicație va putea accesa unele date stocate de serviciul terță parte utilizat pentru înregistrare sau identificare.

Autentificare Facebook (Facebook, Inc.)

Autentificarea Facebook este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Facebook, Inc. și conectat la rețeaua socială Facebook.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Platforma și hosting – servicii

Aceste servicii sunt destinate găzduirii și operării componentelor cheie ale acestui site web, făcând posibilă furnizarea acestui site web de pe o singură platformă. Aceste platforme oferă proprietarului o gamă largă de instrumente, cum ar fi, de exemplu, instrumente analitice, pentru gestionarea înregistrării utilizatorilor, pentru gestionarea comentariilor și a bazei de date, pentru comerțul electronic, pentru procesarea plăților etc. Utilizarea acestor instrumente implică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere situate geografic în diferite locuri, ceea ce face dificilă determinarea locului exact în care sunt stocate datele cu caracter personal.

Shopify (Shopify Inc.)

Shopify este o platformă furnizată de Shopify Inc., care permite Proprietarului să dezvolte, să opereze și să găzduiască un site web dedicat comerțului electronic.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Canada - Politica de confidențialitate.

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web și să interacționați cu acestea.

În cazul în care este instalat un serviciu de acest tip, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc serviciul, să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat.

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo este un serviciu de vizualizare a conținutului video administrat de Vimeo, LLC, care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului de font gestionat de Google Ireland Limited care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: date de utilizare; diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome este un serviciu de vizualizare a stilului de font gestionat de Fonticons, Inc., care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date cu caracter personal prelucrate: date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Informații suplimentare despre datele personale

Procese de luare a deciziilor automatizate

Atunci când o decizie care poate produce efecte juridice pentru Utilizator sau poate afecta persoana sa într-un mod similar semnificativ este luată exclusiv cu instrumente tehnologice și fără intervenția umană, există un proces automat de luare a deciziilor.

În cadrul scopurilor descrise în acest document, acest site web poate utiliza datele personale ale utilizatorului pentru a lua decizii bazate în totalitate sau parțial pe procese automatizate. Acest site web folosește procese automatizate de luare a deciziilor în măsura în care este necesar să se încheie sau să se execute un contract între Utilizator și Proprietar sau, dacă este cerut de lege, cu consimțământul dat de Utilizator.

Deciziile automatizate depind de instrumentele tehnologice puse la dispoziție de Proprietar sau de terți și se bazează, în general, pe algoritmi care îndeplinesc criterii predefinite. Rațiunea din spatele luării de decizii automatizate vizează:

 • să permită sau să îmbunătățească procesul decizional;
 • să garanteze utilizatorilor un tratament echitabil și imparțial;
 • reduce pagubele potențiale rezultate din erori umane, prejudecăți personale sau alte circumstanțe similare care ar putea duce la discriminare sau dezechilibre în tratamentul persoanelor;
 • reduce riscul ca Utilizatorul să încalce obligațiile unui contract.

Pentru a obține informații suplimentare cu privire la scopuri, orice servicii terțe și cu privire la logica specifică proceselor de luare a deciziilor automatizate adoptate de acest site web, utilizatorul poate consulta secțiunile respective ale acestui document.

Efectele proceselor de luare a deciziilor automatizate și drepturile utilizatorilor supuși acestora

Utilizatorii supuși acestui tip de prelucrare pot exercita drepturi specifice menite să prevină sau să limiteze efectele potențiale ale proceselor de luare a deciziilor automatizate. În special, utilizatorii au dreptul:

 • să primească o explicație a fiecărei decizii luate ca urmare a unui proces automat de luare a deciziilor și să își exprime o opinie în acest sens;
 • contestă decizia solicitând operatorului de date să o reconsidere sau să adopte o nouă decizie pe o bază diferită;
 • solicitați și obțineți de la Proprietar o intervenție umană în tratament.

Pentru a obține informații suplimentare despre drepturile utilizatorilor și exercitarea acestora, utilizatorul poate consulta secțiunea din acest document referitoare la drepturile utilizatorilor.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la datele prelucrate de către operatorul de date.

În special, utilizatorul are următoarele drepturi:

 • a retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
 • se poate opune prelucrării datelor sale. Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor sale atunci când are loc pe o bază legală diferită de consimțământ. Mai multe detalii despre dreptul de a obiecta sunt indicate în secțiunea de mai jos.
 • să obțină informații cu privire la datele prelucrate de către operatorul de date, cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a datelor prelucrate.
 • să verifice și solicite rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • obțină limitarea tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor lor. În acest caz, operatorul de date nu va prelucra datele în alt scop decât conservarea lor.
 • obțină anularea sau eliminarea datelor lor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita anularea datelor sale de către proprietar.
 • să primească datele lor sau să le transfere către alt proprietar. Utilizatorul are dreptul să primească datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de un dispozitiv automat și, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, să obțină transferul fără obstacole către un alt proprietar. Această prevedere este aplicabilă atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automate și prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
 • propună o plângere. Utilizatorul poate depune o reclamație la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau poate lua măsuri legale.
 • de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate.
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • de a se adresa justiției, la nevoie, în lipsa unei înțelegeri amiabile.
În ceea ce privește modalitatea de exercitare a drepturilor enumerate enumerate mai sus, recomandam a se face prin intermediul e-mail-ului, la adresa info@kvstore.ro.

Detalii despre dreptul de a obiecta

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice învestite de proprietar sau pentru a urmări un interes legitim al proprietarului, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se amintește că, dacă datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile

Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot direcționa o solicitare către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de către operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Politica privind cookie-urile

Acest site web folosește instrumente de urmărire. Pentru a afla mai multe, Utilizatorul poate consulta Politica privind cookie-urile.

Informații suplimentare despre tratament

Apărarea în instanță

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate de către proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare pentru eventuala sa stabilire pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestui site web sau a serviciilor conexe de către utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarul poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice. 

Informație specifică

La solicitarea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la Servicii specifice sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnal și întreținere a sistemului

Pentru nevoi legate de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt conținute în această politică

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la operatorul de date folosind datele de contact.

Răspuns la solicitările „Do not track”

Acest site web nu acceptă solicitările „Do not track”.

Pentru a afla dacă serviciile utilizate de terți le susțin, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări la această politică de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site web, precum și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul unuia dintre extreme, numărul de contact de care se află. De aceea, vă rugăm să consultați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicată în partea de jos.

Dacă modificările se referă la tratamente a căror bază legală este consimțământul, operatorul de date va colecta din nou consimțământul utilizatorului, dacă este necesar.


Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Orice informație care, direct sau indirect, și în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr personal de identificare, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă constituie date personale.

Date de utilizare

Acestea sunt informațiile colectate automat prin intermediul acestui site web (inclusiv de la aplicații terțe integrate în acest site web), inclusiv: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează cu acest site web, adresele din URI (Uniform Resource) Notare identificator), ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușită, eroare etc.) ..) țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diversele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmat în cadrul aplicației, cu trimitere specială la secvența paginilor consultate, la parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Manager)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului de date, așa cum este prevăzut în prezenta politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate legate de funcționarea și utilizarea acestui site web Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care datele personale ale utilizatorilor sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest site web, astfel cum este definit în termenii relativi (dacă există) de pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document este destinată extinderii la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt instrumente de urmărire care constau din bucăți mici de date stocate în browserul utilizatorului.

Instrument de urmărire

Prin instrument de urmărire ne referim la orice tehnologie - de exemplu. Cookie-uri, identificatori unici, semnalizatoare web, scripturi integrate, etichete electronice și amprente digitale - care permit urmărirea utilizatorilor, de exemplu prin colectarea sau salvarea informațiilor pe dispozitivul Utilizatorului.

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această politică de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site web.

Ultima modificare: August 2021